Rekommendationer om stärkt samarbete mot sjukdomar som kan förebyggas genom vaccination

Svensk sjuksköterskeförening och Svenska Smittskyddssjuksköterskeförening, 3SF synpunkter avseende EU-kommissionens förslag om mer samsyn och likriktning av grundvaccinationer inom EU.

EU-kommissionens förslag om mer samsyn och likriktning av grundvaccinationer inom EU är både vällovligt och nödvändigt för att motverka återkomst och spridning av sjukdomar som är ovanliga tack vare omfattande vaccination. Förslaget är väl genomarbetat och vi läser med tillfredsställelse att man uppmärksammar problem, befintliga såväl som potentiella, och hur man avser bemöta dem.

Svensk sjuksköterskeförening och Svensk Smittskyddssjuksköterskeförening vill emellertid lyfta ett par punkter vi har åsikter om i förslaget

Läs remissvaret här (pdf, 97,9kB, öppnas i nytt fönster)

Remisser 2018