Promemorian Åtgärder för en stärkt patientsäkerhet

Remissvar avseende Promemorian Åtgärder för en stärkt patientsäkerhet och en effektivare hantering av behörighetsärenden inom hälso- och sjukvården.

Svensk sjuksköterskeförening tillstryker promemorians förslag.

Svensk sjuksköterskeförening instämmer i att hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN) ska ges möjlighet att besluta om lämplig åtgärd utan att nämnden är bunden av vad som yrkats Inspektionen för vård och omsorgs (IVO:s) anmälan till nämnden.

Läs hela remissvaret här

Remisser 2018