Prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor

Svensk sjuksköterskeförenings remissvar till Socialstyrelsen avseende remissen Nationella riktlinjer - Prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor.

Svensk sjuksköterskeförenings övergripande synpunkter
Svensk sjuksköterskeförening ser positivt på att riktlinjerna betonar åtgärder till riskgrupper, vilket ger ökad legitimitet för hälso- och sjukvårdspersonal att arbete med ohälsosamma levnadsvanor och motverka ojämlik vård och hälsa i befolkningen. Det behöver dock tydliggöras när hälso- och sjukvårdspersonal bör lyfta frågor om levnadsvanor och när så görs, tydliggöra ansvaret att alltid ge enkla råd om levnadsvanor, även om personen inte tillhör en specificerad riskgrupp.

Riktlinjernas titel, Prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor, speglar inte fullt ut innehållet. Ett avsnitt som belyser hälso- och sjukvårdens ansvar för folkhälsa och prevention saknas.

Läs remissvaret (510 kB, pdf, öppnas i nytt fönster)

Remisser 2018