Nationellt vårdprogram för Follikulärt Lymfom

Svensk sjuksköterskeförenings remissvar avseende nationellt vårdprogram för Follikulärt Lymfom.

Svensk sjuksköterskeförening och Sjuksköterskor i cancervård anser att det är oacceptabelt att det saknas sjuksköterska i vårdprogramgruppen.

Vi är förvånade över att vår allvarliga kritik i remissvaret från 2016 inte har beaktats.

Sjuksköterskor i cancervård och Svensk sjuksköterskeförening anser att det ska vara minst två sjuksköterskor varav en disputerad som ingår i gruppen.

Läs hela remissvaret här

Remisser 2018