Nationellt vårdprogram för sköldkörtelcancer

Svensk sjuksköterskeförening och Sjuksköterskor i cancervårds remissvar avseende nationellt vårdprogram för sköldkörtelcancer.

Sjuksköterskor i cancervård och Svensk sjuksköterskeförening instämmer att målet med vårdprogrammet är likartad behandling och omhändertagande.

Det är bra att den multidiciplinära konferensen beskrivs som en naturlig del av cancervården samt att koordinator och kontaktsjuksköterskan ingår i det multidiciplinära teamet.

Läs hela remissvaret här

Remisser 2018