Nationellt vårdprogram för långtidsuppföljning efter barncancer

Svensk sjuksköterskeförenings remissvar avseende nationellt vårdprogram för långtidsuppföljning efter barncancer.

Sjuksköterskor i cancervård och Svensk sjuksköterskeförening anser att vårdprogrammet behöver kompletteras med beskrivning av omvårdnads- och rehabiliteringsinsatser.

Läs hela remissvaret här

Remisser 2018