Remissvar: Avgiftsfrihet för screening för livmoderhalscancer

Svensk sjuksköterskeförenings remissvar gällande avgiftsfrihet för screening för livmoderhalscancer.

Svensk sjuksköterskeförening tillstryker förslaget om att en förordning om avgiftsfrihet för sceening för livmoderhalscancer med gynekologisk cellprovtagning införs.

Läs hela remissvaret här

Remisser 2018