Läs mer om God och nära vård

God och nära vård

Svensk sjuksköterskeförenings remissvar avseende God och nära vård.

Svensk sjuksköterskeförening anser att en primärvårdsreform mer tydligt behöver ta sitt avstamp i den personcentrerade vården och befolkningens behov. Då krävs något mer än en utökad primärvård i samma organisationsstruktur som idag. Föreningen finner det oroande att i stort sett inga andra vårdkontakters roller och mandat än distriktsläkarnas finns med i delbetänkadet och Svensk sjuksköterskeförening anser att utredningen lägger för stor tyngd på att fler läkare i primärvården är lösningen.

Läs hela remissvaret här.

Remisser 2018