Förslag om behörighet att förskriva och ordinera läkemedel

Remissvar avseende förslag till föreskrifter om behörighet för sjuksköterskor att förskriva och ordinera läkemedel.

Svensk sjuksköterskeförening har med stort intresse läst remissen. Vi anser att konsekvensanalysen är bra formulerad och ger en god överblick.

Utredningen lämnar förslag till att sjuksköterskor under vissa förutsättningar ska få möjlighet att förskriva naloxonläkemedel. De sjuksköterskor som får förskrivningsrätt får även ordinera läkemedlet under samma förutsättningar. De nya bestämmelserna kommer då även göra det möjligt för sjuksköterskor att lämna ut naloxonläkemedel direkt till patienten under de förutsättningar som anges där.

Svensk sjuksköterskeförening anser att sjuksköterskor efter godkänd specialistutbildning med farmakologisk kurs, ska få rätt att förskriva läkemedel inom sin specialitet och medicinska fördjupningsämne.

Vidare bör alla sjuksköterskor med förskrivningsrätt ha rätt att förskriva
receptfria läkemedel. Förskrivningsrätten bör inte vara begränsad till läkemedelslistan i bilagan till föreskriften. Vi uppskattar att kravet på tjänstgöringsställe äntligen tas bort.

Slutligen vill Svensk sjuksköterskeförening föreslå att det vore mer enhetligt och logiskt om sjuksköterskors förskrivningsrätt reglerades av Läkemedelsverket i stället för Socialstyrelsen. Detta med bakgrund av att barnmorskor, tandläkare och tandhygienisters förskrivningsrätt
regleras av Läkemedelsverket. Läkemedelsverkets föreskrifter om förordnade och utlämnandeav läkemedel och teknisk sprit

Svensk sjuksköterskeförening ställer sig bakom förslagen i remissen med förbehåll för ytterligare förtydliganden såsom beskrivits i vårt svar.

Läs remissvaret (pdf, 74 kB, öppnas i nytt fönster)

Remisser 2018