Vissa ändringar i läkemedelslagen

Svensk sjuksköterskeförenings remissvar till Socialdepartementet angående vissa ändringar i läkemedelslagen

Läs remissvaret (pdf, 99 kB, öppnas i nytt fönster)

Remisser 2017