Vårdprogram för Kronisk Lymfatisk Leukemi

Svensk sjuksköterskeförenings och Sjuksköterskor i cancervårds remissvar till Regionala Cancercentrum angående vårdprogram för kronisk lymfatisk leukemi.

Svensk sjuksköterskeförening och Sjuksköterskor i cancervård tillstyrker i huvudsak remissförslaget. Vi har avgränsat vårt remissvar till sammanfattning, mål, diagnosbesked, multidisciplinär konferens, omvårdnad och rehabilitering, egenvård, palliativ vård och insatser, nivåstrukturering, kvalitetsregister och kvalitetsindikatorer.

Det är en bra struktur i hela vårdprogrammet med rekommendationer både för diagnos, behandling, omvårdnad och rehabilitering. Relevanta referenser, förutom hänvisning till nationella vårdprogram, som styrker omvårdnad och rehabilitering.

Läs remissvaret (146 kB, pdf, öppnas i nytt fönster)

Remisser 2017