Utbildning utanför EU och EES

Svensk sjuksköterskeförenings remissvar till Socialstyrelsen avseende förslag till intyg för praktisk tjänstgöring för sjuksköterskor utbildade utanför EU och EES.

Föreningen anser att intyget utgör ett bra underlag för den som ska utföra bedömningen av praktisk tjänstgöring. Föreningen anser dock att punktlistan på intygets första sida bör kompletteras. Det är ofullständigt att enbart skriva omdömesförmåga. Det blir tydligare med skrivningen omdömesförmågan utifrån sjuksköterskans ansvarsområde och etiska förhållningssätt.

Föreningen föreslår att informationstexten skrivs om så att det framgår vem texten vänder sig till. Nuvarande text har i inledningen "du kan läsa mer om..." och senare i texten "ni som verksamhet får dock själv ta ställning..." Genom att rikta texten till den person i verksamhet som söker information och flytta textavsnittet "vägen till legitimation" och "vad krävs för legitimation" till annan informationsplats görs målgruppen tydlig.

 

Läs hela remissvaret (pdf, 57 kB, öppnas i nytt fönster)

Remisser 2017