Rotavirusvaccination i det nationella vaccinationsprogrammet

Svensk sjuksköterskeförenings remissvar till Socialdepartementet angående Beslutsunderlag om rotavirusvaccination i det nationella vaccinationsprogrammet.

Svensk sjuksköterskeförening har inget att invända mot att rotavirusvaccination införs i det nationella vaccinationsprogrammet. Flera landsting och regioner har redan infört vaccinationen. Ett införande i det allmänna vaccinationsprogrammet ökar jämlikheten över landet.

Läs remissvaret (pdf, 249 kB, öppnas i nytt fönster)

Remisser 2017