Personuppgiftsbehandling för forskningsändamål

Svensk sjuksköterskeförenings remissvar på Utbildningsdepartementets remiss angående personuppgiftsbehandling för forskningsändamål.

Svensk sjuksköterskeförening stödjer utredningens förslag med en Forskardatalag som klargör hur personuppgiftsbehandling för forskningsändamål är möjlig.

Föreningen anser att utredningens förslag, att den enskildes samtycke tillsammans med godkänd etikprövning är skyddsåtgärder som måste vara uppfyllda för att få behandla känsliga personuppgifter för forskningsändamål, är tillfredställande. Samtycke är som rättslig grund ska enligt Dataskyddsförordningen vara frivilligt, specifikt, uttryckligt, otvetydigt, informerat och verifieras genom ett uttalande eller entydigt bekräftande handling. Föreningen vill understryka vikten av en tydlig och lättförståelig patientinformation som underlag för informerat samtycke inom hälso- och sjukvården.

Läs remissvaret (pdf, 106 kB, öppnas i nytt fönster)

Remisser 2017