Ordning och reda i välfärden

I Svensk sjuksköterskeförenings remissvar till Finansdepartementet tillstyrker föreningen att offentliga medel ska användas till den verksamhet de är avsedda för i till exempel hälso-/ sjukvård och äldreomsorg. Överskottet bör i huvudsak återinvesteras i verksamheten.

Det är inte acceptabelt att vinsterna i offentligt finansierade verksamheter är högre än i den övriga tjänstesektorn. Svensk sjuksköterskeförening tar dock inte ställning till utredningens konkreta förslag till hur vinsterna ska regleras.

Svensk sjuksköterskeförening har under lång tid ifrågasatt riskkapitalbolagens expansion inom välfärden. Utredningen redovisar att anledningen till riskkapitalbolagens stora intresse, enligt Skatteverket, förmodligen är att verksamheterna inom välfärdssektorn normalt har låg risk och goda kassaflöden samtidigt som det är en ny expansiv bransch med hög förändringstakt och täta ägarbyten. Vid uppköp kan de dessutom använda en lånestruktur som ger möjlighet till ränteavdrag för att minska de beskattningsbara vinsterna. Föreningen delar utredningen bedömning att en fortsatt utveckling mot allt större, vinstsyftande aktörer riskerar att leda till mer likriktning och minskad mångfald.

Läs hela remissvaret (pdf, 96 kB, öppnas i nytt fönster)