Njurcancer

Svensk sjuksköterskeförenings och Sjuksköterskor i cancervårds remissvar på Regionala cancercentrum i samverkans remiss angående njurcancer.

Övergripande synpunkter på vårdprogrammet:
Trots att målsättningen med vårdprogrammet är att bland annat belysa omvårdnad som är central och specifik för njurcancer är omvårdnadskapitlet mycket magert trots att kapitlet Omvårdnad anges vara kompletterat. Det saknas specifik omvårdnad av njurcancerpatienter samt symtomhantering. Det saknas även avsnitt avseende psykosocialt stöd. Denna brist innebär att vårdprogrammet inte uppfyller sitt syfte att rekommendera omvårdnad av patienter med njurcancer.

Läs hela remissvaret (pdf, 163 kB, öppnas i nytt fönster)

Remisser 2017