Nationellt vårdprogram för tumörer i hjärna och ryggmärg

Svensk sjuksköterskeförening och Sjuksköterskor i cancervård har avgränsat vårt remissvar till omvårdnad och rehabilitering, egenvård och samvård samt kvalitetsregister.

En styrka i vårdprogrammet är att patientens och närståendes behov lyfts för hela vårdkedjan. Det är även utmärkt att teamets betydelse och vikten av att arbetar familjecentrerat är beskrivet.

Läs remissvaret (pdf, 308 kB, öppnas i nytt fönster)

Remisser 2017