Nationellt vårdprogram för myelom

Svensk sjuksköterskeförenings och Sjuksköterskor i cancervårds remissvar till multidisciplinär konferens, rehabilitering, psykosocialt omhändertagande, omvårdnad, palliativ vård och insatser samt kvalitetsregister.

Svensk sjuksköterskeförening och Sjuksköterskor i cancervård avgränsar remissvaret till multidisciplinär konferens, rehabilitering, psykosocialt omhändertagande, omvårdnad, palliativ vård och insatser samt kvalitetsregister.

Läs remissvaret (357 kB, pdf, öppnas i nytt fönster)

Remisser 2017