Nationellt vårdprogram för melanom

Svensk sjuksköterskeförenings och Sjuksköterskor i Cancervårds remissvar avseende Nationellt vårdprogram för melanom.

Svensk sjuksköterskeförening och Sjuksköterskor i cancervård lämnade skarp kritik i remissvaret på omvårdnadskapitlet i det tidigare vårdprogrammet som fastställdes 2017-05. Vi ansåg att vårdprogrammet inte uppfyllde målsättningen att belysa omvårdnad som är central för cancerformen och att programmet inte gav någon vägledning för sjuksköterskor.

Vår bestämda uppfattning var att ett nytt omvårdnadskapitel behövde skrivas. Vi erbjöd oss även att rekommendera sjuksköterskor med hög akademisk och klinisk kompetens inom omvårdnad som kunde bidra i omarbetandet av kapitlet.

Det är därför anmärkningsvärt att omvårdnadskapitlet inte alls är reviderat i denna version och vi undrar varför.

Det är fortfarande en brist att det saknas en disputerad sjuksköterskas kompetens i arbetsgruppen vilket avspeglas i dokumentet.

Läs remissvaret (pdf, 249 kB, öppnas i nytt fönster)

Remisser 2017