Nationell strategi mot hiv/aids

Svensk sjuksköterskeförenings remissvar angående Folkhälsomyndighetens återrapportering av regeringsuppdrag om översyn och uppdatering av den nationella strategin mot hiv/ aids och vissa andra smittsamma sjukdomar.

Svensk sjuksköterskeförening anser att strategins titel inte överensstämmer med vad dokumentet innehåller och föreslår titeln Strategi mot hiv/ aids och andra sexuellt överförda och blodsburna infektioner på dokumentet.

Resurssvaga grupper ska uppmärksammas mer enligt dokumentet, vilket föreningen stödjer, men vi saknar konkreta åtgärdsförslag för att nå effekt i dessa grupper.

Läs remissvaret (pdf, 451 kB, öppnas i nytt fönster)

Remisser 2017