Nästa steg på vägen mot en mer jämlik hälsa

Svensk sjuksköterskeförenings remissvar till Socialdepartementet avseende remissen Nästa steg på vägen mot en mer jämlik hälsa – förslag på långsiktigt arbete för en god och jämlik hälsa.

Svensk sjuksköterskeförening instämmer med kommissionen att satsningar på ytterligare en eller två avgörande åtgärder inte leder till jämlik hälsa. Det krävs ett långsiktigt och hållbart arbete på flera områden med åtskilliga frågor inom flera sektorer. Utredningen visar på att mycket som görs är bra och kan utvecklas i skola, kommun och landsting. Utredningen ger ett bra underlag till ett hållbart, långsiktigt arbete för en mer jämlik hälsa. Det saknas dock till stor del konkreta förslag till hur det ska implementeras och vidmakthållas. Många av frågorna som utredningen behandlar finns med i andra pågående utredningar vilket troligtvis bidrar till att utredningen inte tagit fram med fler konkreta förslag till åtgärder.

Svensk sjuksköterskeförening håller med utredaren om att folkhälsa behöver ett förtydligat uppdrag med stöd från nationell nivå med kunskap och samordning. Vi vill understryka utredningens bedömning att Folkhälsomyndighetens uppdrag behöver förtydligas och stärkas och ges tillräckligt med resurser och rätt kompetens för uppdraget.

Svensk sjuksköterskeförening anser inte att de elva folkhälsomålen ska reduceras till åtta. Det innebär en avsevärd förändring. Föreningen anser att utredningens konsekvensanalyser är för grunda för ett ställningstagande.

Läs remissvaret (440 kB, pdf, öppnas i nytt fönster)

Remisser 2017