Livsmedelsverkets reviderade råd bra måltider i äldreomsorgen

Svensk sjuksköterskeförenings remissvar till Livsmedelsverkets avseende reviderade råd Bra måltider i äldreomsorgen.

Svensk sjuksköterskeförening anser att det är av stor vikt att mat, måltider och måltidsmiljö inom äldreomsorgen präglas av en helhetssyn med utgångspunkt från äldre personers behov och medbestämmande. Till följd av åldrandet kan möjligheten att handla mat, laga mat, äta mat och omsätta maten i kroppen påverkas av en mängd olika faktorer.

Föreningen vill understryka vikten av förebyggande omvårdnadsåtgärder för att undvika uppkomst och försämring av undernäring, ökat beroende och behov av institutionell vård. Detta ställer krav på att tidigt upptäcka problem, ordinera och genomföra åtgärder, följa utvecklingen. Eftersom orsaksbilden kan vara komplex krävs bland koordinerade insatser från olika professioner och ibland även engagemang från närstående.

Läs remissvaret (47 kB, pdf, öppnas i nytt fönster)

Remisser 2017