Legitimation för yrke inom hälso- och sjukvård vid utbildning från tredjeland

Svensk sjuksköterskeförenings remissvar till Socialstyrelsen avseende förslag om legitimation för yrke inom hälso- och sjukvården vid utbildning från tredjeland med tillhörande konsekvensutredning.

Svensk sjuksköterskeföreningen överlämnar följande synpunkter:
Föreningen förordrar en reglering för att värna säker vård. Goda språkkunskaper är väsentliga för att kunna utöva yrket. Svensk sjuksköterskeförening anser att allmänna råd istället för reglering kan innebära en risk för att kraven på språkkunskaper inte tillgodoses. Föreningen betonar en tågordning med tillgodosedda språkkrav och författningskunskap innan praktisk tjänstgöring genomförts. Det är viktigt att det går att säkerställa vem som utfört prestationen vid kunskapsprov och att en individuell bedömning görs även vid webbaserat kunskapsprov.

Svensk sjuksköterskeförening anser att det är av stor vikt för säker vård att en införd reglering tidigt utvärderas för att säkerställa att validering, kurser, beslutsunderlag och verksamheter för praktisk tjänstgöring motsvarar de krav som ska ligga till grund för en legitimation.

Föreningen föreslår att Socialstyrelsen synliggör omfattning för praktisk tjänstgöring och krav på handledares kompetens. Föreningen anser att föreskrifterna bör innehålla en minimitid för praktisk tjänstgöring. Rätten till introduktion på en ny arbetsplats ska gälla alla oavsett bakgrund och former för fortsatt tjänstgöring.

Läs hela remissvaret (pdf, 86 kB, öppnas i nytt fönster)

Remisser 2017