Kvalitet i välfärden - Bättre upphandling och uppföljning

Svensk sjuksköterskeförenings remissvar till Finansdepartementet angående Kvalitet i välfärden - Bättre upphandling och uppföljning SOU 2017:38

Svensk sjuksköterskeförening står fast vid tidigare remissvar (SOU 2017:78) att det är rimligt att företag inom välfärdssektorn bedriver verksamhet med ett visst överskott men överskotten bör i huvudsak återinvesteras i verksamheten och användas till att utveckla den.

Föreningen delar utredningens bedömning av att det inte är möjligt att ersätta en vinstbegränsning med utökade kvalitetskrav. Utredningen beskriver väl svårigheterna med att styra de mångdimensionella aspekterna på välfärdstjänster genom detaljerade kvalitetskrav. De ökar administrationen och leder till en detaljreglering av vårdpersonalens arbete. Svensk sjuksköterskeförening instämmer i utredningens bedömning att försiktighet måste visas i att formulera exakta kvalitetskrav på nationell nivå inom vård och omsorg. Det fråntar profesionella handlingsutrymme och riskerar därmed att försämra kvaliteten i vården och omsorgen. 

Läs remissvaret (pdf, 105 kB, öppnas i nytt fönster)

Remisser 2017