Insatser för att förbättra patientsäkerheten vid generiskt utbyte

Svensk sjuksköterskeförenings remissvar till Läkemedelsverket angående insatser för att förbättra patientsäkerheten vid generiskt utbyte.

Läs remissvaret (pdf, 35 kB, öppnas i nytt fönster)

Remisser 2017