God och nära vård - en gemensam färdplan och målbild

Svensk sjuksköterskeförenings remissvar till Socialdepartementet angående nya hälso- och sjukvårdslagen (HSL 2017:30).

Läs remissvaret (pdf, 180 kB, öppnas i nytt fönster)

Remisser 2017