Direktiv om proportionalitetsprövning för antagande av ny reglering av yrken

Svensk sjuksköterskeförenings remissvar till Europaparlamentets och rådets direktiv om proportionalitetsprövning för antagande av ny reglering av yrken.

Svensk sjuksköterskeförening har inga synpunkter på förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om proportionalitetsprövning för antagande av ny reglering av yrken (KOM (2016) 822 slutlig) och Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och regionkommittén med reformrekommendationer för reglering av professionella tjänster ( KOM (2916) 820 slutgiltig).

Läs hela remissvaret (pdf, 141 kB, öppnas i nytt fönster)

Remisser 2017