Välkommen till Svensk sjuksköterskeförenings webbplats Omvårdnad sedan 1910

Betänkande Nationell kvalitetsplan för vård och omsorg om äldre

Läs Svensk sjuksköterskeförenings remissvar till Socialdepartementet angående betänkandet Läs mig! Nationell kvalitetsplan för vård och omsorg om äldre personer.

Svensk sjuksköterskeförening anser att andelen legitimerade yrkesutövare behöver öka för att vården av äldre ska vara personcentrerad och evidensbaserad. Framtidens omvårdnad och omsorg om äldre personer måste kännetecknas av den äldres rätt till hög kompetens både när det gäller förebyggande vård, behandling, omvårdnad och rehabilitering.

Läs remissvaret (pdf, 171 kB, öppnas i nytt fönster)

Remisser 2017

 • Nationellt vårdprogram för tumörer i hjärna och ryggmärg

  Svensk sjuksköterskeförenings och Sjuksköterskor i Cancervårds remissvar avseende Nationellt vårdprogram för tumörer i hjärna och ryggmärg.
 • Nationellt vårdprogram för Mantelcellslymfom

  Svensk sjuksköterskeförenings och Sjuksköterskor i Cancervårds remissvar avseende Nationellt vårdprogram för mantelcellslymfom.
 • Nationellt vårdprogram för melanom

  Svensk sjuksköterskeförenings och Sjuksköterskor i Cancervårds remissvar avseende Nationellt vårdprogram för melanom.
 • Nationellt vårdprogram för Lungcancer 2017

  Svensk sjuksköterskeförenings och Sjuksköterskor i Cancervårds remissvar avseende Nationellt vårdprogram för Lungcancer 2017.
 • Nationellt vårdprogram för Aggressiva B-cellslymfom

  Svensk sjuksköterskeförenings och Sjuksköterskor i Cancervårds remissvar avseende Nationellt vårdprogram för Aggressiva B-cellslymfom.
 • Förslag till föreskrifter om Smittrisk

  Svensk sjuksköterskeförenings remissvar till Enheten för kemiska, mikrobiologiska och fysikaliska faktorer vid Arbetsmiljöverket avseende remissen Förslag till föreskrifter om Smittrisk.
 • Nästa steg på vägen mot en mer jämlik hälsa

  Svensk sjuksköterskeförenings remissvar till Socialdepartementet avseende remissen Nästa steg på vägen mot en mer jämlik hälsa – förslag på långsiktigt arbete för en god och jämlik hälsa.
 • Livsmedelsverkets reviderade råd bra måltider i äldreomsorgen

  Svensk sjuksköterskeförenings remissvar till Livsmedelsverkets avseende reviderade råd Bra måltider i äldreomsorgen.
 • Kunskapsbaserad och jämlik vård SOU 2017:48

  Svensk sjuksköterskeförenings remissvar till Socialdepartementets utredning Kunskapsbaserad och jämlik vård SOU 2017:48
 • Nationellt vårdprogram för myelom

  Svensk sjuksköterskeförenings och Sjuksköterskor i cancervårds remissvar till multidisciplinär konferens, rehabilitering, psykosocialt omhändertagande, omvårdnad, palliativ vård och insatser samt kvalitetsregister.

Senast publicerad: 2017-09-15