Betänkande Nationell kvalitetsplan för vård och omsorg om äldre

Läs Svensk sjuksköterskeförenings remissvar till Socialdepartementet angående betänkandet Läs mig! Nationell kvalitetsplan för vård och omsorg om äldre personer.

Svensk sjuksköterskeförening anser att andelen legitimerade yrkesutövare behöver öka för att vården av äldre ska vara personcentrerad och evidensbaserad. Framtidens omvårdnad och omsorg om äldre personer måste kännetecknas av den äldres rätt till hög kompetens både när det gäller förebyggande vård, behandling, omvårdnad och rehabilitering.

Läs remissvaret (pdf, 171 kB, öppnas i nytt fönster)

Remisser 2017