Nationellt vårdprogram för Hodgkins lymfom

Sjuksköterskor i cancervård och Svensk sjuksköterskeförening anser att förslaget till nationellt vårdprogram för hodgkins lymfom inte uppfyller kraven för ett nationellt vårdprogram.

Läs hela remissvaret (pdf, 327 kB, öppnas i nytt fönster)