Remisser 2016

Svensk sjuksköterskeförening är remissinstans i frågor som rör kunskapsområdet omvårdnad samt andra frågor som berör sjuksköterskans arbetsområde.

Föreningen besvarar remisser från Socialdepartementet, Utbildningsdepartementet, Socialstyrelsen med flera.

Remisser 2016

 • Indikatorer för god läkemedelsterapi hos äldre

  19 december 2016
  Läs hela remissvaret (pdf, 164 kB, öppnas i nytt fönster)
 • Nationellt vårdprogram för malignt melanom

  16 december 2016
  Sjuksköterskor i cancervård och Svensk sjuksköterskeförening anser att förslaget till nationellt vårdprogram för malignt melanom inte uppfyller kraven för ett nationellt vårdprogram. Läs hela remissvaret (pdf, 124 kB, öppnas i nytt fönster)
 • Nationellt vårdprogram för Hodgkins lymfom

  16 december 2016
  Sjuksköterskor i cancervård och Svensk sjuksköterskeförening anser att förslaget till nationellt vårdprogram för hodgkins lymfom inte uppfyller kraven för ett nationellt vårdprogram. Läs hela remissvaret (pdf, 327 kB, öppnas i nytt fönster)
 • Driftformer för universitetssjukhus

  28 november 2016
  Läs hela remissvaret (pdf, 94 kB, öppnas i nytt fönster)
 • Privata sjukvårdsförsäkringar inom offentlig finansierad hälso-och sjukvård

  28 november 2016
  Svensk sjuksköterskeförening tillstyrker att personer med privata försäkringar inte ska ha företräde till offentligt finansierad hälso- och sjukvård. Det finns en risk att personer med privata sjukvårdsförsäkringar tränger undan de som har störst behov av vård.
 • Ordination och hantering av läkemedel

  19 oktober 2016
  Svensk sjuksköterskeförening med sektioner och nätverk avstyrker bestämt Socialstyrelsens förslag att möjliggöra delegering till andra yrkesgrupper att iordningställa och administrera läkemedel. Detta då sjuksköterskans kompetens inom läkemedelshantering är direkt nödvändig för att minimera risken för vårdskador.
 • Riskgruppsvaccinationer som särskilda vaccinationsprogram

  12 oktober 2016
  Läs hela remissvaret Riskgruppsvaccinationer som särskilda vaccinationsprogram (pdf, 103 kB, öppnas i nytt fönster)
 • Kunskapsstöd med nationella rekommendationer till hälso- och sjukvården gällande plötslig oväntad död hos spädbarn

  7 september 2016
  Läs hela remissvaret Kunskapsstöd med nationella rekommendationer till hälso- och sjukvården gällande plötslig oväntad död hos spädbarn
 • Etisk granskning av klinisk läkemedelsprövning

  30 augusti 2016
  Läs hela remissvaret Etisk granskning av klinisk läkemedelsprövning (Ds 2016:12) (öppnas i nytt fönster)
 • Vårdprogram för gallblåsecancer

  17 augusti 2016
  Läs hela remissvaret vårdprogram gallblåsecancer (öppnas i nytt fönster)
 • Vårdprogram för livmoderhalscancer

  17 augusti 2016
  Läs hela remissvaret livmoderhalscancer (öppnas i nytt fönster)
 • Vårdprogram follikulära lymfom

  17 augusti 2016
  Läs hela remissvaret follikulära lymfom (öppnas i nytt fönster)
 • Vårdprogram för akut myeloisk leukemi

  17 augusti 2016
  Remissvar vårdprogram för akut myeloisk leukemi (öppnas i nytt fönster)
 • Vårdprogram för gliom

  17 augusti 2016
  Svensk sjuksköterskeförening lämnar remissvar till Regionala cancercentrum i samverkans vårdprogram för gliom.
 • Vårdprogram för okänd tumörgrupp

  17 augusti 2016
  Remissvar vårdprogram för okänd tumörgrupp (öppnas i nytt fönster)
 • Effektiv vård

  8 juni 2016
  Svensk sjuksköterskeförening remissvar på regeringens utredning Effektiv vård innehåller både ris och ros. Föreningen stödjer förslaget på att omorganisera primärvården, men är mycket kritisk till analysen av hur kompetenser i vården ska bidra till en säker och effektiv vård.