Förslag om upphävande av Socialstyrelsens allmänna råd om oklar febersjukdom efter utlandsvistelse

Förslag om upphävande av Socialstyrelsens allmänna råd(SOSFS 1992:9) om oklar febersjukdom efter utlandsvistelse (öppnas i nytt fönster)

Remissvar 2014