Vaccination mot hepatit B

Svensk sjuksköterskeförening stödjer Socialstyrelsens förslag om införande av hepatit B i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn.

Läs remissvaret: Vaccination mot hepatit B (pdf, öppnas in nytt fönster)

Remissvar 2014