Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2000:9) om undantag från kravet på legitimation för vikarie på anställning som sjuksköterska

I dagens högspecialiserade vård utgör legitimerade grundutbildade sjuksköterskor ett lägsta krav för en god och säker vård. En sjuksköterskestudent kan aldrig ersätta en legitimerad sjuksköterska.

En sjuksköterskestudent i termin 5 har långt ifrån uppnått den kompetens som krävs för att arbeta självständigt. I en verksamhet som redan är hårt pressad saknas den tillgång till erfarna handledare som författningen kräver. Svensk sjuksköterskeförening har med anledning av detta begärt att Socialstyrelsen ska upphäva föreskriften SOSFS 2000:9 omgående.

Läs remissvaret (pdf, öppnas i nytt fönster)

Remissvar 2014