Förslag till ändringar i bilagan till Socialstyrelsens föreskrifter om kompetenskrav för sjuksköterskor vid förskrivning av läkemedel

Förslag till ändringar i bilagan till Socialstyrelsens föreskrifter
(SOSFS 2001:16 om kompetenskrav för sjuksköterskor
vid förskrivning av läkemedel) (pdf öppnas i nyft fönster)

Remissvar 2014