En samlad kunskapsstyrning för hälso- och sjukvård och socialtjänst

Läs remissvaret En samlad kunskapsstyrning för hälso- och sjukvård och socialtjänst. (pdf, öppnas i nytt fönster)

Remissvar 2014