Socialstyrelsens förslag till föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden, SOSFS 2012:XX

Läs remissvaret

Remissvar 2012