Läkemedelsgenomgångar för äldre multisjuka personer – en vägledning för sjukvården och andra aktörer (SOSFS 2000:1)

Läs remissvaret

Remissvar 2012