Översyn av de nationella kvalitetsregistren

Svensk sjuksköterskeförening har svarat på remissen ”Översyn av de nationella kvalitetsregistren. Guldgruvan i hälso- och sjukvården.”

Föreningen betonar i remissvaret behovet av att de nationella kvalitetsregistren måste utveckla kvalitetsindikatorer som speglar samtliga professioners arbete inom exempelvis omvårdnad och rehabilitering. Svensk sjuksköterskeförening avslår förslaget att industrin ska beredas plats i den föreslagna styrelsen för registren.

Läs remissvaret