Förslag till föreskrifter och allmänna råd om hälsoundersökning av asylsökande m.fl. samt upphävande av allmänna råd hälso- och sjukvård för asylsökande och flyktingar 1995:4

Svensk sjuksköterskeförening överlämnar härmed följande yttrande över föreskrifterna och allmänna råden.

Sammanfattning:
Svensk sjuksköterskeförening är positiva till förslaget till föreskrift och allmänna råd men har en del synpunkter och funderingar som vi vill lyfta fram.

Läs remissvaret