Betänkande kommunaliserad hemsjukvård (SOU 2011:55)

Svensk sjuksköterskeförening anser att om kommunerna ska överta ansvaret för hemsjukvården måste de utöka anställningen av legitimerad personal. En hög kompetens på personalen är en förutsättning för att hemsjukvården ska vara väl fungerande, kunskapsbaserad och kostnadseffektiv med krav på evidens, patientsäkerhet och teamsamverkan.

Svensk sjuksköterskeförening anser att:

  • om kommunerna ska överta ansvaret för hemsjukvården måste kommunerna utöka anställningen av legitimerad personal. Detta är särskilt viktigt om hemsjukvården ska innefatta alla hälso- och sjukvårdsinsatser i hemmet, både i ordinärt boende, dvs. primärvårdsansluten hemsjukvård, specialiserad hemsjukvård samt specialiserad psykiatrisk hemsjukvård. En hög kompetens på personalen är en förutsättning för att hemsjukvården ska vara väl fungerande, kunskapsbaserad och kostnadseffektiv med krav på evidens, patientsäkerhet och teamsamverkan
  • minst 70 procent av de legitimerade sjuksköterskorna inom hemsjukvården ska vara specialistutbildade sjuksköterskor
  • hela hemsjukvårdsteamet inklusive läkare, när det är möjligt, bör ha samma huvudman för att underlätta för vårdtagare och närstående
  • en kommunaliserad hemsjukvård kräver en fungerande nationell patientöversikt.

 

Läs remissvaret