Angående förslag till föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Svensk sjuksköterskeförening uppskattar att vård och omsorg äntligen får gemensamma föreskrifter och allmänna råd om systematiskt kvalitetsarbete. Föreningen är däremot kritisk till innehållet och utformningen av föreskrifterna.

Förslaget lever inte upp till ambitionen att vara tydligare än de föreskrifter som finns idag vilket försvårar tillämpningen. Förslaget omfattar krav på utformning av ledningssystem och beskrivning av hur arbete med systematiskt kvalitetsarbete ska ske. Samtidigt saknas kvalitetsdefinition, krav på patientmedverkan och gott bemötande, krav på nödvändig kompetens hos medarbetare och dokumentation där uppföljning och utveckling baseras på enhetliga termer och strukturer.

Läs remissvaret