U2010/2149/UH - Sjuksköterskors specialistutbildning - vilken slags examen?

Utbildningsdepartementet
Stockholm 2010-09-28
Frédérique Lémery

Remiss U2010/2149/UH
Dnr 14/05/10
Rapport 2010:5 R
Sjuksköterskors specialistutbildning - vilket slags examen?

Svensk sjuksköterskeförening överlämnar härmed följande synpunkter på remissen.

Remissvaret är utarbetat i nära samverkan med Svensk sjuksköterskeförenings 37 nationella specialistsektioner och nätverk samt Sjuksköterskornas vetenskapliga råd.

Svensk sjuksköterskeförening:

förordar en specialistutbildning på avancerad nivå som leder både till en generell magister/masterexamen samt en yrkesexamen med inriktningar
- förordar att ett nationellt samverkansorgan upprättas
- förordar att minst ett års yrkesverksamhet ska finnas som behörighetskrav till specialistutbildning
-tillstyrker Högskoleverkets förslag gällande utformning av validering av reell kompetens
- tillstyrker Högskoleverkets påpekande om Socialstyrelsens brist i ansvar att utöva tillsyn av kompetens.

Läs remissvaret