Svensk sjuksköterskeförenings yttrande över Institutet för uppföljning och utvärdering inom hälso- och sjukvård och socialtjänst Ds 2010:3

Svensk sjuksköterskeförenings yttrande över Institutet för uppföljning och utvärdering inom hälso- och sjukvård och socialtjänst Ds 2010:3

Läs mera här!