En översyn av regelverket för sprutor och kanyler (Ds 2010:36)

Till Socialdepartementet 2010-12-14

Er referens: S2010/7726/HS
Vår referens. Dnr 12/20/10

Yttrande över utredningen En översyn av regelverket för sprutor och kanyler (Ds 2010:36)


Svensk sjuksköterskeförening ser inga hinder i att harmonisera vissa bestämmelser om injektionssprutor och kanyler samt kungörelsen angående tillämpningen av förordningen med vissa bestämmelser om injektionssprutor och kanyler till de internationella bestämmelserna enligt EU-direktivet om användningen av medicintekniska produkter.

Svensk sjuksköterskeförening tackar för möjligheten att ge synpunkter på utredningen och tillstyrker utredningens förslag

Ania Willman
Ordförande 
Svensk sjuksköterskeförening

Inger Torpenberg
Sakkunnig folkhälsofrågor
Svensk sjuksköterskeförening