Bra mat i äldreomsorgen, Dnr 4163/2010

Nutritionsnätet för sjuksköterskor och Svensk sjuksköterskeförening överlämnar härmed följande synpunkter på remissen.

Övergripande synpunkter
Vi anser att det är mycket positivt att förslaget till råd om bra mat i äldreomsorgen har utarbetats. Undernäring är ett stort problem inom äldreomsorgen som bl. a leder till ett stort lidande hos personerna som drabbas men också orsakar höga samhällsekonomiska kostnader.

En övergripande brist i förslaget är att det utgår från att äldres

måltidssituation och näringsintag enbart berör Socialtjänstlagen. Det är en alltför snäv tolkning av äldres måltidssituation och näringsintag. Vi anser att dokumentet måste utgå ifrån att individens näringstillstånd, mat och måltider även omfattas av hälso- och sjukvårdslagen och därmed är en insats utifrån denna lag. Maten och måltiderna är för sjuka äldre såväl en viktig del av individens omvårdnad som medicinska behandling. 

Läs remissvaret (pdf, öppnas i nytt fönster)