Vårdval i Sverige

Delbetänkande om patientens rätt SOU 2008:37 Vårdval i Sverige

Läs Svensk sjuksköterskeförenings remissvar på utredningen Vårdval i Sverige. Svensk sjuksköterskeförening anser att patientens rättigheter och ställning behöver stärkas och att patienten ska ha rätt att välja vårdgivare. I Sverige pågår idag flera försök med olika vårdvalsmodeller. Konsekvenserna av de olika modellerna diskuteras och utvärderingar pågår. Svensk sjuksköterskeförening anser att utvärderingarna av dessa modeller bör göras och analyseras innan det är aktuellt att genomföra en tvingande nationell lagstiftning för alla landsting att organisera primärvården genom vårdvalsystem.

Vårdval i Sverige