Samordnad och tydlig tillsyn av socialtjänsten

Remiss om samordnad och tydlig tillsyn av socialtjänsten (SOU 2007:82)

Svensk sjuksköterskeförenings remissvar kan läsas i sin helhet i nedanstående pdf-fil.

Samordnad och tydlig tillsyn av socialtjänsten