Remissvar angående värdegrund

Värdegrunden i vård och omsorg av äldre är viktig att lyfta fram men problem med efterlevnad av nuvarande lagstiftning löser man inte med ytterligare regleringar. I stället för att tänka nytt och föreslå en samverkande vård-och omsorgsorganisation för de äldre som omfattar alla livsbetingelser hos den äldre människan så behålls dagens felaktiga uppdelning av omsorg enligt socialtjänstlagen och omvårdnad enligt hälso-och sjukvårdslagen.
 
Läs hela remissvaret