Regler för skydd och rättsäkerhet inom demensvården

Regler för skydd och rättssäkerhet inom demensvården 2006:110 - Betänkande av Utredningen om skyddsåtgärder inom vård och omsorg för personer med nedsatt beslutsförmåga (S2005:02)

Här nedan kan du läsa Svensk sjuksköterskeförenings remissvar.

Regler för skydd och rättsäkerhet
inom demensvården