Föreskrifter om användning av termer och begrepp inom vård och omsorg

Socialstyrelsen har regeringens uppdrag att normera begrepp och termer inom hälso- och sjukvård och omsorgsområdet. Normerade begrepp och termer samlas i en nationell termdatabas. Nyligen har Socialstyrelsen haft ett förslag till föreskrifter om användning av åtta administrativa begrepp och termer inom vård och omsorg ute på remiss. 

En viktig utgångspunkt vid normering av termer och begrepp bör vara att normeringen relateras till europeiska och andra internationella standarder anser Svensk sjuksköterskeförening. Vi bör finna begrepp och termer som kan användas oavsett inom vilken organisation individen vårdas anser Svensk sjuksköterskeförening vidare och vi måste våga ifrågasätta etablerade associationer och definitioner för att komma fram till ett språk med fokus på individen som är mottagare av vård och omsorg.

Det kan ibland innebära att nya begrepp måste skapas. 

Läs vidare Svensk sjuksköterskeförenings svar på termerna Hälso- och sjukvårdspersonal, Patient, Vårdgivare, Patientsäkerhet, Patientsäkerhetsarbete, Habilitering och Rehabilitering.

Föreskrifter om användning av termer och begrepp inom vård och omsorg